Adobe Premiere Elements 17

Adobe Premiere Elements 17

Adobe Systems Inc. – Commercial –
ra khỏi 31 phiếu
4 Stars User Rating
Adobe Premiere Elements là một giải pháp phần mềm đầy đủ và mạnh mẽ để chỉnh sửa video của bạn.

Các #1 bán người tiêu dùng video chỉnh sửa phần mềm. Adobe Premiere Elements 7 giúp bạn dễ dàng tạo phim đáng kinh ngạc. Bắt đầu một cách nhanh chóng với các tùy chọn tự động moviemaking, thêm loại trực tiếp hình ảnh và âm thanh, và chia sẻ phim của bạn ở khắp mọi nơi.

Tổng quan

Adobe Premiere Elements là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.770 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Premiere Elements là 17, phát hành vào ngày 07/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0, được sử dụng bởi 22 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Premiere Elements đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Premiere Elements đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Premiere Elements!

Cài đặt

người sử dụng 3.770 UpdateStar có Adobe Premiere Elements cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại